Naša garancija obuhvata kvalitet celokupnog proizvoda:

  • garanciju na kvalitet materijala
  • garanciju delova ugradjenih u naš proizvod
  • garanciju izrade samog proizvoda

Reklamacije možete poslati ovde: